Foredrag #7

Vaner og fusioner


Foredrag om samarbejde

I både offentlige og private virksomheder foregår der mange fusioner, sammenlægninger og overtagelser. Ofte giver sammenlægningen desværre ikke det ønskede resultat. Det her er et foredrag om samarbejde, og om hvordan teamwork er essentiel både i privat men særdeles også på arbejdskulturen.

Når 2 gazeller bliver til 1 dinosaurus

Mange tror at hvis man sætter to hurtige gazeller sammen, vil de kunne løbe endnu hurtigere. Men oftest sker der det modsatte. Det skyldes som regel gamle indgroede vaner, der forhindrer fusionen i at lykkes fra dag 1.

Fra fælles fjende til fællesskab

Begrebet kognitiv dissonans betyder at en gruppe, der måske før har følt sig lidt forskellig indbyrdes, nu pludselig føler et sammenhold og forskellighederne glemmes, når man møder en ny ”fælles” fjende. Man så at sige udvisker forskellighederne for at stå stærkere mod fjenden. Desværre betyder det at fusionens succes udsættes med lang tid, og i mellemtiden kan I tabe både kunder og markedsandele.

I foredraget sætter Torben Wiese fokus på:

  • Hvilke vanemekanismer der træder i kraft ved sammenlægninger
  • Hvorfor hjernen elsker vaner
  • Hvordan I får en fusion eller sammenlægning til at ske endnu hurtigere end I havde drømt om
  • Hvordan I får et fælles fodslag og får en succesfuld sammenlægning / teamwork