Foredrag #8

Vaner spiser strategier til morgenmad


Et foredrag om forandring

Op mod 90 % af alle strategier bliver ikke ført ud i livet – på grund af gamle vaner. Men hvis strategien er rigtig og den skal føres ud i livet, er det de værdifulde vaner der hjælper jer til frem succes.

Har I en strategi i kommunen, teamet, afdelingen eller firmaet kender du sikkert til, at de gode intentioner og planer ikke nås – igen…

Der er tre grupper af vaner – tanker, følelser og fysiske.

Og de har alle tre en afgørende indflydelse på hvordan du og din organisation opfatter den nye strategi og hvordan du handler – eller ikke handler.

Forandring er essentiel for den virksomhed, som ønsker at skabe bedre medarbejdertrivsel og arbejdsglæde for ens medarbejdere. Gladere medarbejdere kan reducere stress, og giver ens medarbejder lov til personlig udvikling.

I foredraget sætter Torben Wiese fokus på:

  • fælles forståelse og øger jeres motivation for strategier, så at de bliver ført ud i livet.
  • inspiration til at finde frem til, hvilke vaner der er værdifulde, og hvilke der er begrænsende for, at I kommer i mål.
  • Hvordan forandring kan være en bærende motivationsfaktor
  • Alle går fra foredraget med lyst, motivation og forståelse for hvad netop de skal gøre for at strategien bliver en succes.
  • Derudover for I værktøjer til at arbejde videre – enkeltvist og som team.

Læs artiklen: Giv værdierne et vanetjek