Ønsker du at nå dine mål – privat, på arbejdet og i livet? Følg mit nyhedsbrev →
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ring også gerne direkte på +45 70 247 248 eller skriv på info@habitmanager.com og få svar med det samme.

Grundidé og mål

Habitmanager’s grundidé er at skabe positive vaner for virksomheder og organisationer hvor innovation, salg, service, ledelse og kultur er er afgørende at differentiere sig fra konkurrenterne.

Mindst 50 % af årsagen til at virksomheder, teams og individer ikke når deres mål skyldes begrænsende vaner på enkeltniveau eller på organisationsniveau.
Vaner giver tryghed og en følelse af at gøre det så godt man kan, men resultatet for en virksomhed er at den har medarbejdere der praktiserer tænkning i traditionelle baner.

Det være sig i de store linier – men også i den enkelte medarbejders konkrete arbejde – i kundekontakten, i salgssituationen, ved reklamationer, ved stress, i dialogen, i fusioner, i samarbejdet med kolleger og ved pludselige eller planlagte forandringer.

Mål:

Organisationer og mennesker der systematisk arbejder med vaner, vil opleve grundlæggende og blivende styrker, f.eks.:

En organisation som er forandringsorienteret, forandringssøgende og forandringsskabende – og har succes på grund af forandringer og ikke på trods af forandringer.

Ledere og medarbejdere der er bevidste om vaner og løbende vurderer hvilken adfærd der beror på vaner – og om disse er værdifulde, neutrale eller begrænsende i forhold til de opstillede mål.

En organisation hvor værdier, værktøjer og viden forankres, og hvor der konstruktivt tales og udveksles erfaringer om værdifulde, neutrale og begrænsende vaner og adfærd – en attraktiv virksomhed for både kunder og medarbejdere.