Ønsker du at nå dine mål – privat, på arbejdet og i livet? Følg mit nyhedsbrev →
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ring også gerne direkte på +45 70 247 248 eller skriv på info@habitmanager.com og få svar med det samme.

Hvilken foredragsholder skal jeg vælge?​

Hvilken foredragsholder skal jeg vælge Torben Wiese

At være foredragsholder er en eftertragtet titel for mange og en professionel levevej for langt færre. Alene i Danmark er der 10.000 vis der kalder sig ”foredragsholder” så hvilken foredragsholder skal jeg vælge?

For de fleste er det at finde, udvælge og booke en foredragsholder noget de gør sjældent og det er ikke deres centrale arbejdsopgave så det kan være derfor være svært at vide hvilke ting man skal vurdere for at vælger den helt rette foredragsholder til netop deres unikke møde, kultur, organisation og mål – for de lyder alle godt i deres beskrivelser.

Vælg de rigtige vurderingskriterier

De punkter vi vurderer når vi starter med at undersøge foredragsmarkedet, kan vi kalde vurderingskriterier og efterhånden som vi taler med forskellige foredragsholdere og evt. bureauer bliver vi klogere og mere kræsne og ender vi op med de afgørende købskriterier som er mere specifikke, skarpe og ufravigelige.

På spørgsmålet: ”Hvad lægger I vægt på ved valg af foredragsholder?” svares der ofte forholdsvist vagt og mindre konkret eksempelvis:

 1. ”Foredragsholderen skal være god”
 2. ”Det må gerne være med humor”
 3. ”Det skal være motiverende” ”og
 4. – så spiller prisen også en rolle”

Købskriterier afgør om I vælger rigtigt

Senere i processen – som blot kan være nogle timer senere – er vi bedre rustet til at vælge netop den foredragsholder der vil gøre den kæmpe forskel på netop vores møde, dag eller konference og hjælpe os til at nå vores mål på både kort og lang sigt.

Det kan være, at vi som kunde ”blot ønsker noget underholdning” – men selv den genre er der mange der siger at de behersker, men hvor det så ikke lige var det vi havde i tankerne og bagefter tænker at effekten slet ikke var som håbet – eller være endnu havde den stik modsatte effekt ønskede os.

Eksempler på vigtige kriterier ved valg af foredragsholder

I alle brancher og ved alle køb, kan vi altid – om ikke andet – ligge vægt på prisen. Det behøver vi ikke gå på indkøberkursus for at lære. Prisen skal naturligvis være fair og kunne passe ind i kundes budget, men når det så er sagt er der mange andre ting der spiller en meget vigtigere rolle hvis vi vil noget med vores indlæg og møde.

Nedenfor finder du 7 udvalgte kriterier som inspiration til at udvælge netop jeres vurderings- og købskriterier som et vigtigt middel til at I finder ud af hvilken foredragsholder du skal vælge og som hjælper jer til at nå målene med jeres møde.

Ingen af disse bør tages for givet da de har enorm indflydelse på både mødet og den efterfølgende effekt, så udvælg de rette kriterier for jer og tal med foredragsholderen om disse.

 • Hvilket emne har vi brug for?

Hvilken viden, værktøjer og hvilken stemning har vores deltagere/organisation brug for netop nu, i denne tid, på denne dag og på dette tidspunkt af dagen? Jo mere konkret og specifikt I kan definere kerneemnet jo bedre mulighed for succes og langvarigt udbytte opnår I.

 • Hvad er dine 3-5 hovedbudskaber?

Dette er selve det I skal arbejde videre med og som gør, at indlægget ikke blot er en ”omkostning” eller ”oplevelse” men en god investering i både tid og penge. Spørg om hvad de vigtigste hovedbuskaber er inden for det emne I har valg – også for at sikre at de er i overensstemmelse med jeres værdier, handleplaner og evt. andre foredragsholdere?

 • Hvad skal effekten være?

Hvad skal deltagerne starte med at tænke, føle og gå ud at gøre når foredragsholderen er færdig? Og hvad skal deltagerne stoppe med at tænke, føle og gøre efterfølgende? Det er her selve udbyttet af jeres investering ligger og jo mere specifikt I kan beskrive dette jo bedre kan I udvælge den rette foredragsholder – og foredragsholderen bedre planlægge og gennemføre sit indlæg så det lever op til jeres ønsker og krav.

 • Monolog eller involvering og dialog?

Involvering og/eller dialog med jeres gæster/medarbejdere har stor indflydelse på deres oplevelse, læring og på om ”tiden flyver”. Hvor tit bliver publikum aktiveret i foredraget – og hvor hurtigt?

 • Humor

Smil, grin og begejstring får selv de sværeste budskaber til at glide nemmere ned og fæstne sig hvilket er et vigtigt fundament for senere forandringer og arbejde med emnet. Hvor hurtigt vil mit publikum/medarbejdere grine, efter foredragsholderen er gået på scenen/gået i gang med sit indlæg? Vurder også hvilken humor foredragsholderen står for, specielt hvis I har forskellige kulturer og/eller gæster fra udlandet da den danske humor ikke altid falder i god jord for mennesker der ikke kender vores humor godt.

 • Indhold kontra form

Hvordan ”serveres varen”? Tempo, variation og begejstring i budskaber, leveringsform og intensitet har afgørende indflydelse på slutresultatet. Vurder derfor hvordan budskaberne er ”pakket ind”? Hvordan varierer foredragsholderen sit indlæg undervejs herunder energi, stemme, betoning, begejstring og valg af virkemidler som musik, øvelser, PowerPoint m.v.?

 • Skræddersyet til netop jer – eller et standardindlæg

Et standardforedrag kan godt være et udmærket foredrag – og netop det I har brug for. Imidlertid kan I tit nå en langt bedre effekt og langsigtet udbytte med et tilpasset indlæg. I det mindste at jeres firma/afdelingsnavn nævnes (og udtales korrekt!) og meget bedre at der relateres til jeres situation, at vægtningen af emner er tilpasset jer og at der relateres til netop jer. Dette øger både forståelsen og motivationen og skal medvirke til at der arbejdes videre med tingene efterfølgende. Er vedkommende indstillet på dette og på et formøde eller som minimum et telefonmøde – eller er indlægget i høj grad et standardindlæg?

Hvordan inkorporerer foredragsholderen vores nuværende situation og planer i sit indlæg?

Vurder også om hvilken betydning eksempelvis sprogkundskaber, kendisfaktor, referencer, videoklip med vedkommende, læringsstil, øvelser og opgaver til senere brug, udlevering af foredragsholderens præsentation og prisen har for netop jeres valg af den rigtige fordrasgdholder i denne situation.