Ønsker du at nå dine mål – privat, på arbejdet og i livet? Følg mit nyhedsbrev →
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ring også gerne direkte på +45 70 247 248 eller skriv på info@habitmanager.com og få svar med det samme.

Vaner er ikke gode eller dårlige – Lær at styre dine vaner

Over hele verden betragtes vaner som enten gode eller dårlige, men vaner er langt mere end det. Der er ikke længere ‘kraft’ nok i begreberne ‘god’ og ‘dårlig’, de to ord signalerer ikke en egentlig ‘stop op-effekt” for os og vores underbevidsthed, og derfor gør vi ofte ikke mere ved ”det”.

I ordet dårlig ligger der desuden en negativitet, som gør det svært for os at tale med andre om deres vaner. Ofte vil andre føle sig kritiseret, fordi man påpeger noget dårligt ved dem.

I vores egen indre dialog om os selv, virker ordet ‘dårlig’ også demotiverende, fordi man får følelsen af at være dårlig til noget.

Men vigtigst af alt, så dækker ordene ’god’ og ’dårlig’ slet ikke over den store indflydelse, vaner har på vores liv, og på den afstand/forskel, der ofte er imellem det, vi ønsker, og det, vi faktisk opnår. Vi er som individer og arbejdspladser ofte for overbærende, når vi hører, at vi måske har en dårlig vane. Vi tænker, ‘ja, det er en dårlig vane – og hvad så’, og forstår ikke den magt og indflydelse, vanen har på det, vi gerne vil.

Dine vaner er værdifulde, begrænsende eller neutrale

Betydningen af en vane skal vurderes på, om den hjælper os til at nå det, vi vil – både store og små mål – eller om den forhindrer os i det. Derfor skal vaner vurderes som enten værdifulde, begrænsende eller neutrale.

Vurderingen hjælper vores underbevidsthed effektivt med at huske på og fokusere på vigtigheden af at arbejde med vores vaner, rutiner og mønstre.

Værdifulde vaner

Vaner og vanemønstre, der hjælper dig, familien og virksomheden til at opnå det, du vil – og det, du vil sammen med din familie, kollegaer eller andre – skal vurderes som værdifulde. I ordet ’værdifuld’ ligger noget meget stærkere og vigtigere end at noget er ‘godt’.

Begrænsende vaner

Vaner og vanemønstre, der forhindrer eller reducerer muligheden for at nå dit eller jeres mål, skal vurderes som begrænsende. Vanen kan være opstået bevidst eller ubevidst, og den begrænsende vane kan på et tidspunkt godt have været en værdifuld vane, der så via for mange gentagelser og manglende justering er blevet begrænsende. Ordet begrænsende udtrykker en decideret forhindring for, at målet nås, og det er mere sigende og forståeligt end ‘dårlig’.

Neutrale vaner

Neutrale vaner er de vaner og vanemønstre, der ikke har nogen indflydelse på et givent mål, men som i forhold til andre mål godt kan være enten værdifulde eller begrænsende. Det betyder, at ikke alle vaner har indflydelse på alle forhold i livet, og at vi derfor ikke skal ændre alt på én gang, men vurdere de enkelte vaner og mønstre i forhold til de mål, vi ønsker at opnå.

Hvem skal vurdere dine vaner?

Vi har alle sammen de tre kategorier af vaner. Men der er kun én, der er øverste ansvarlig for at vurdere netop dine vaner – nemlig dig selv.

Alle – eller i hvert fald mange – har ganske sikkert en mening om dine vaner, men i sidste ende er det dit ansvar at vurdere vanerne og beslutte, om de er værdifulde, begrænsende eller neutrale for det, du vil – alene eller sammen med andre – og om der skal justeres i dem.’

Gør vi ikke selv dette i tide, sker det ofte, at vi før eller siden oplever en ‘hjulpet ændring’, hvor omgivelserne – vores kunder, lederen, medarbejderen, partneren eller lægen etc. – tager beslutningen for os. Men da er det ofte for sent, og vores udbytte af vaneændringen er stærkt reduceret i forhold til, hvis vi selv tidligere havde foretaget en ‘frivillig ændring’.
Den sværeste vane at ændre, er den du ikke kender

Øvelse – Bliv bevidst om dine vaner

Øvelsen: Vurder dine vaner

Skriv de 3 mest værdifulde vaner og dine 3 mest begrænsende vaner som du/I har ned (vanetanker, vanefølelser og fysiske vanehandlinger) – på arbejdet, i familien, i din fritid og når du er alene.

Overvej nu hvilken betydning det vil have for dig/Jer hvis du øger de værdifulde vaner og hvis du reducerer/fjerner de begrænsende vaner – hvad kan du opnå og hvad kan du undgå?

Vurdér nu hvilke grunde der er til at du ikke endnu har gjort noget andet end du plejer på disse områder, og beslut dig for hvad du vil gøre nu – hvad du fremover vil opnå, og hvad vil du undgå.