Workshop #1

Bryd vanen og nå dine mål


I denne workshop tager Torben Wiese, i samspil med jer, udgangspunkt i det enorme omfang af forandringer der sker i dag. Og han guider jer til, hvordan I kan gå fra kun at være forandringsparate til at være forandringsskabende. For det er dér, i skabelsen, at den rigtige forandring sker. Men før I kan komme dertil, må I først forstå hvordan I bryder gammel vanetænkning.

Det der har bragt os derhen hvor vi er i dag … bringer os ikke derhen hvor vi gerne vil være i morgen

I dag må enhver virksomhed, kommune og organisation spørge sig selv: “Klarer vi os på grund af forandringerne – eller på trods af forandringerne?” Som mennesker og organisation skal vi gå fra at være gode til fornyelse og forandringsparathed, til også at være forandringsskabende og forvandlingsparate.

I workshoppen sætter Torben Wiese fokus på:

  • Hvordan vaner fungerer og hvordan kan I nå større mål ved at fokusere på netop jeres vaner.
  • Hvad forskellen er på at være forandringsparat, forandringsvillig og forandringsskabende
  • Hvordan I undgår at dræbe nye ideer og tiltag fra medarbejdere
  • Hvordan fornyelse skaber ægte konkurrence kompetence hos jer
  • Hvor de største konkurrencemæssige muligheder ligger i jeres virksomhed, organisation etc.

Sådan undgår I at dræbe nye ideer og tiltag fra medarbejderne

Når vi er forandringsskabende sørger vi for at de nye ideer bobler nedefra og op. På den måde kan flere ideer bliver ført ud i livet. Det sker når medarbejderne selv er kommet på dem og ikke blot er blevet præsenteret for dem fra ledelsens side. Ledelsen skal stadigvæk udstikke den overordnede retning, men nu skal alle i organisationen kunne komme på nye ideer. Med Torben Wiese lærer I hvordan I styrker jeres konkurrenceevne og fjerner medarbejdernes stopklodserne for de nye ideer, således at de kan spire frem overalt i jeres organisation.