Workshop #7

Vaner og fusioner


Den vane vi endnu ikke kender, er den sværeste vane at ændre

Både i det offentlige og private virksomheder er der mange sammenlægninger, fusioner og overtagelser. Ofte giver sammenlægningen desværre ikke det ønskede resultat med det samme. Det skyldes gamle indgroede vaner. Her er det nyttigt at forstå begrebet kognitiv dissonans: At en gruppe, der før følte sig forskellig indbyrdes, pludselig føler et stærkt sammenhold. Deres forskellighederne glemmes, fordi de nu har en ny ”fælles” fjende. Det betyder at en fusions succes udsættes med lang tid. Det er dét Torben Wiese kan hjælpe jer med. At få jeres sammenlægning til at virke fra første dag. Og at få jer til at spotte de vaner I ikke selv aner I har.

På workshoppen sætter Torben Wiese fokus på:

  • Hvilke vanemekanismer der træder i kraft ved sammenlægninger og fusioner
  • Hvorfor hjernen elsker vaner og hvordan vi skaber nye værdifulde vaner
  • Hvordan I skaber en succesfuld og hurtigere sammenlægning
  • Hvordan I få et fælles fodslag og får en succesfuld sammenlægning