Workshop #8

Vaner spiser strategier til morgenmad


Op mod 90 % af alle strategier bliver ikke ført ud i livet – på grund af gamle vaner. Men hvis strategien er rigtig og den skal føres ud i livet, er det de værdifulde vaner der hjælper jer til frem succes.

Har I en strategi i kommunen, teamet, afdelingen eller firmaet kender du sikkert til, at de gode intentioner og planer ikke nås – igen…

Der er tre grupper af vaner – tanker, følelser og fysiske.

Og de har alle tre en afgørende indflydelse på hvordan du og din organisation opfatter den nye strategi og hvordan du handler – eller ikke handler.

I et meget inspirerende foredrag giver Torben Wiese jer fælles forståelse og øger jeres motivation for strategier, så at de bliver ført ud i livet. Og han inspirerer jer til at finde frem  til hvilke vaner der er værdifulde og hvilke der er begrænsende for at I kommer i mål.

Alle går fra foredraget med lyst, motivation og forståelse for hvad netop de skal gøre for at strategien bliver en succes. Derudover for I værktøjer til at arbejde videre – enkeltvist og som team.

Læs artiklen: Giv værdierne et vanetjek