Foredrag #13

Bryd vanen og øg dit salg


Op mod 90 % af alle strategier bliver ikke ført ud i livet – på grund af gamle vaner. Måske har du oplevet at I har en strategi i kommunen, teamet, afdelingen eller firmaet, som er lagt, men ikke bliver fulgt. Du kender sikkert også til, at de gode intentioner og planer ikke nås – igen…Så bryd vanen og lykkes med at øge dit salg eller få gennemført de planer og strategier der er lagt.

Hvis strategien er rigtig og den skal føres ud i livet, er det de værdifulde vaner der hjælper jer til frem succes.

Der er tre grupper af vaner – tanker, følelser og fysiske.

Og de har alle tre en afgørende indflydelse på hvordan du og din organisation opfatter den nye strategi og hvordan du handler – eller ikke handler.

I det meget inspirerende foredrag “Bryd vanen og øg dit salg” giver Torben Wiese jer fælles forståelse for strategierne og øger jeres motivation for disse, så de bliver ført ud i livet. Og han inspirerer jer til at finde frem til hvilke vaner der er værdifulde og hvilke der er begrænsende for at I kommer i mål.

Alle går fra foredraget med lyst, motivation og forståelse for hvad netop de skal gøre for at strategien bliver en succes. Derudover for I værktøjer til at arbejde videre – enkeltvist og som team.

Læs artiklen: Hvad er det du er så bange for at høre siden du taler så meget?