Foredrag #21

Robusthed, vaner og forandringer


Robuste ledere og medarbejdere er eftertragtede på arbejdsmarkedet, fordi de kan klare mere. Desværre hænger de ikke på træerne, men alle der ønsker det, kan blive mere robuste.

Er du robust?

Det spørgsmål kan du godt forberede dig på at tage stilling til. Arbejdspladser ønsker nemlig i stigende grad mentalt robuste medarbejdere, der kan klare mere – både individuelt og kollektivt. Samtidig vil medarbejdere også gerne være et sted, der hjælper dem til at være robuste og klare både livet og jobbet godt.Hvad er robusthed, hvordan bliver vi det selv og hvad kan ledelsen gøre?

Ordet robust stammer fra det latinske ord for egetræ: Det er stærkt, har dybe rødder og en stor styrke. I dag står ordet også for noget der er ”modstandsdygtig over for slid, belastninger eller vanskelige betingelser, og som kun vanskeligt går i stykker eller nedbrydes”.
Det er nemt at føle sig robust, når alt er kendt og intet forandres, men i dag forandres alt konstant, og så skal vi pludselig være robuste i det ukendte.

Ledere og medarbejdere, som er robuste er eftertragtede, fordi de:

 • Har færre sygedage
 • Går sjældent ned med stress
 • Håndterer forandringer bedre
 • Er mere produktive

Desværre hænger robuste mennesker ikke på træerne, og i både offentlige og i private organisationer ser vi flere og flere tegn på øget stress, manglende motivation og mindre forståelse for at den ene forandring følger den anden.

Den gode nyhed er, at alle der ønsker det, kan blive mere robuste, og at ledere og arbejdspladser, der har robusthed som mål og ønske, kan opstille rammer og indarbejde vaner, der både individuelt og kollektivt gør den enkelte medarbejder, teamet og hele organisationen mere robust og herigennem medvirker til at målene nås.

Du har også selv et ansvar

Som medarbejdere kan vi hjælpe med til at vi arbejder et sted, der passer på os, udvikler os og gør os robuste. Det er dit eget liv, også selv om du er på arbejde, og det har du naturligvis altid selv ansvaret for. Derfor må du løbende vurdere situationen, søge at udvikle dig, passe på dig selv, handle og bryde vaner på forkant i stedet for på bagkant. For mental robusthed ikke noget, der kun foregår i arbejdstiden. For hvis det halter derhjemme, har du naturligvis mindre styrke, reduceret overskud og dårligere immunforsvar på arbejdet – og omvendt.

Den robuste medarbejder:

 • Kender sig selv og ser sig som en del af teamet
 • Føler sig tryg og har arbejdsglæde
 • Er engageret, kan se målet og ved, hvad der forventes af en
 • Kender sine ansvarsområder og arbejdsopgaver
 • Er forandringsparat og forandringsskabende
 • Tager (med)ansvar, udvikler sig og har kompetencer til at prioritere opgaver og styre sin tid
 • Søger hjælp, ser andre og støtter dem, hvis der er behov
 • Motionerer, spiser sundt, får sin søvn og har andet indhold i livet end sit arbejde

Lederen, der ønsker robuste medarbejdere:

 • Er synligt og ægte engageret i medarbejderne og sikrer arbejdsglæde og teamfølelse
 • Inddrager medarbejderne i mål, forandringer og beslutningsprocesser
 • Giver plads til fejl og til, at man lærer af dem – og tilbyder hjælp
 • Griber sine medarbejdere i at gøre noget rigtigt og udvikler dem
 • Giver kompetencer til, at medarbejderen selv kan træffe beslutninger og prioritere
 • Ved, at mennesker har et liv uden for jobbet.

Det bedste, vi kan gøre for vores robusthed som arbejdsplads er, at vi som individ, team og kollektivt som organisation er på forkant, forandrer os sammen og styrer udviklingen. Herigennem kan vi overlade det til konkurrenterne at bekymre sig om robusthed, når de ser os komme med endnu et godt tiltag som arbejdsplads, leverandør og samarbejdspartner.

De bedste og mest robuste hilsener
Torben Wiese