Dit navn:
E-mail:
Telefonnummer:
Sender

urban avis

Af Lykke Wiborg Johansen

Vi har ringe succes med nytårsforsætter

Hveranden dansker laver et eller flere nytårsforsætter, men kun fem procent holder dem, viser en ny undersøgelse.

Et nyt år skal til at begynde, og det er for mange danskere tidspunktet, hvor man skal skille sig af med dårlige vaner og begynde på en frisk. Kvitte smøgerne, tabe sig, cykle på arbejde eller begynde at løbe hver lørdag. 50 procent af danskerne har således på et tidspunkt lavet et nytårsforsæt. Dog med blandet held. Ofte lykkedes de gode intentioner nemlig ikke, viser en undersøgelse, som GfK Danmark har lavet for konsulentfirmaet Habitmanager 18. december. »Nytårsforsætter handler om at bryde vaner. Folk sætter sig godt nok et mål, men de lægger ingen plan for, hvordan de skal nå målet. Og hvis man ikke gør det, så ved man heller ikke, om man er på rette vej,« siger konsulent Torben Wiese fra Habitmanager.Konsulentfirmaet hjælper virksomhedsledere og medarbejdere med at bryde med vanetænkning i arbejdslivet.Undersøgelsen viser, at lidt flere kvinder (53 procent, red.) end mænd (47 procent, red.) har villet korrigere vanerne. Men kun fem procent af både mændene og kvinderne mener dog selv, at de har været meget gode til at holde nytårsforsætterne. Mens 15 procent af mændene svarer, at de har været overvejende gode til at holde deres forsæt mod 22 procent af kvinderne. Det er et markant fald hos mændene i forhold til sidste år, da GfK Danmark lavede en tilsvarende undersøgelse.Dengang mente hele ti procent af mændene, at de klarede det meget godt, og hele 27 procent mente, de havde klaret det overvejende godt. Om folk har stillet for store krav til sig selv denne gang, eller om de bare har svaret mere ærligt, det kan man kun gisne om. Faktum er, at hele 26 procent af mændene i år svarer, at de har været meget dårlige til at holde nytårsforsætterne. Sidste år gjaldt det kun for syv procent af dem.Blandt kvinderne siger 23 procent, at de har været meget dårlige til at holde nytårsforsætterne mod kun 13 procent sidste år.

For overbærende
»Generelt er folk for overbærende med sig selv. De finder på alle mulige undskyldninger for, at det er ok, at de ikke overholder de mål, de har sat,« mener Torben Wiese.Han opfordrer derfor til, at man går væk fra de klassiske nytårsforsætter og i stedet spørger ægtefællen eller kæresten, hvad ens nytårsforsæt skal være.»Jeg bad for nylig et par om at sætte et forsæt for hinanden. Det kom der noget helt andet ud af. Kvinden sagde, at manden, når han kom hjem fra arbejde, skulle spørge, om der var noget, han kunne hjælpe med. Manden sagde, at han gerne ville have mere ros af hende. Han var vant til at få kritik, men ikke ros,« forklarer Torben Wiese.

URBAN – onsdag den 29. december 2004

Skandinaviens vanebryder nr. 1

Torben Wiese
Habitmanager ®
Rungsted Strandvej 11
2950 Vedbæk

Tlf. 70 247 248
E-mail: info@habitmanager.com

ONLINE KURSER

Online videokursus med over 30 uddybende videoer. Få inspiration til alt lige fra mødebooking til bedre styring af beslutningsprocessen

Se online kurser

Følg Habitmanager® på:

Sitemap

Følg Habitmanager® på: